Profesoři

prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc.

prof. Ing. Jaroslav Knápek CSc. 

prof. Ing. Oldřich Starý, CSc.

 

Docenti

doc. Ing. Július Bemš, Ph.D.

doc. Ing. Helena Fialová, CSc.

doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D.

doc. Ing. Jan Mikeš, Ph.D.

doc. Ing. Jaromír Vastl, CSc.

doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc.

 

Odborní asistenti

Ing. Alena Ambrožová, Ph.D.

Ing. Martin Beneš, Ph.D.

Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA

Ing. Josef Černohous

Ing. Martin Dobiáš, Ph.D.

Ing. Jan Jandera, Ph.D.

PhDr. Milena Josefovičová, Ph.D.

Ing. Tomáš Králík, Ph.D.

Ing. Bc. Blanka Kučerková

Ing. Ondřej Pešek

Ing. ThMgr. Vladimír Slámečka, Ph.D.

Mgr. Sherzod Tashpulatov, M.A., Ph.D.

Ing. Miroslav Vítek, CSc.

RNDr. Peter Zamarovský, CSc.

 

Vědečtí pracovníci

Ing. Jonáš Erlebach

Ing. Ondřej Hanuš, Ph.D.

Bc. Ondřej Kasl

PhDr. Alena Klesalová

Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D.

Ing. Michaela Makešová

Michaela Valentová, MSc., Ph.D.

 

Spolupracovníci fakulty 

Ing. Jiří Kobosil, CSc.

Ing. Tomáš Podivínský

 

Technickohospodářští pracovníci

Jaromíra Burešová

Iva Mrkvičková

Ing. Jaroslav Šafránek, CSc.

 

Postgraduální studenti - prezenční studium

Ing. Jiří Bím

Ing. Lukáš Dvořáček

Ing. Jiří Fryč

Ing. Aleš Górecki

Ing. Martin Horák

Ing. Šárka Jablonská

Ing. Lukáš Janota

Ing. David Kecek

Ing. Adam Kubín

Ing. Jan Skála

Ing. Marek Szeles

Pegah Alaee. MSc., MBA

 

Externí spolupracovníci

Ing. Pavel Šedek

Ing. Lukáš Zoubek