Závěrečné práce

Témata závěrečných studentských prací vedených na naší katedře jsou plně provázána s tématy, které u nás řeší výzkumné týmy a s tématy vedenými odborníky z praxe.

 

Studenti zpracovávají bakalářské a diplomové práce typicky v průběhu dvou semestrů (jeden rok), postupně v rámci dvou navazujících předmětů - Bakalářský (Magisterský) projekt a Bakalářská (Diplomová) práce. Více v prezentaci ZDE

 

Aktuálně vypsaná témata bakalářských a magisterských projektů můžete nalézt ve fakultní databázi ZDE. Pokud by vás zajímalo jakékoli jiné téma týkající se našeho výzkumu nebo ve spolupráci s externí firmou, kontaktujte nás na:

 

vasicek@fel.cvut.cz,

michaela.lachmanova@fel.cvut.cz

 

Databáze semestrálních projektů FEL:

 

Základní informace k zadání, odevzdání a obhajobě závěrečné práce na K13116 najdete ZDE spolu s návrhy TÉMAT pro naše studijní obory od spolupracujících firem, aktuálně např. od firem ČEPS, a.s., ČEZ, a.s., E.oN, a.s.PRE, a.s.SEVEnTaures, a.s. a MND, a.s.

 

Témata již obhájených prací studentů naší katedry najdete ZDE