Magisterské studium

Katedra zajišťuje výuku zejména ve studijním programu Management energetiky a elektrotechniky. Jedná se o unikátní magisterský obor, který kombinuje znalosti technického i ekonomického charakteru. Absolventi působí jako experti v energetickém odvětví, např. jako finanční analytici v energetice, projektoví manažeři a vedoucí pracovníci.

 

Profil absolventa

Absolvent oboru je připravován pro manažerské funkce v oblasti energetiky a elektrotechniky, respektive v těch oborech hospodářství, kde je třeba uplatnit znalosti z ekonomiky a řízení energetiky (centrální orgány, finanční trh, trhy s elektřinou a plynem, projektování energetických systémů apod.). Jeho vzdělání je založeno na propojení technických a ekonomicko-manažerských znalostí.

Během studia získají studenti znalosti z oblasti výroby a distribuce energie, z finančního plánování, operační analýzy a managementu energetických soustav. Získané teoretické znalosti pak mohou studenti uplatnit při řešení případových studií v rámci jednotlivých předmětů, projektů a bakalářských prací.

Další informace o důvodech, proč studovat obor EEM lze nalézt zde.

 

Informace o přijímacím řízením lze nalézt na stránce Uchazeči o studium.

 

Další informace k aktuálně běžícím akreditacím EEM: