Česká stopa v historii výpočetní techniky - Výstava v Národním technickém muzeu

Národní technické muzeum a Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze připravily výstavu Česká stopa v historii výpočetní techniky, která je věnována historickému vývoji uvedeného technického oboru včetně zachycení české stopy v tomto dění. Aktualizováno - NTM otevírá od 5.5.2021 své prostory - denně otevřeno od 9h do 18h.
Číst dále

Vydáno: 30.4.2021

Seminář „Building back better: Financing the transition towards low-carbon economy“

Dne 9.12. se uskuteční diskusní seminář na téma Financování přechodu na nízkouhlíkové hospodářství, které pořádá skupina Czech-Austrian Energy Expert Group (CZ-AT EEG) ve spolupráci s katedrou ekonomiky, manažerství a humanitních věd. / We would like to cordially invite you to an international discussion seminar „Building back better: Financing the transition towards low-carbon economy“
Číst dále

Vydáno: 1.12.2020

Na ČVUT se diskutovalo o stavu a úrovni debaty o klimatické krizi v zemích střední Evropy

Ve dnech 19. a 20. října proběhl online workshop Reflections on climate debate in Central Europe: climate finance and diplomacy. Přes 50 účastníků workshopu diskutovalo, na jaké úrovni se ve střední Evropě odehrává debata o změně klimatu a zda je možné vysledovat rozdíly mezi tím, jak zástupci těchto zemí chápou a řeší problematiku změny klimatu z hlediska politiky, financí a diplomacie.
Číst dále

Vydáno: 1.12.2020

Energetická exkurze

V týdnu od 21. – 24. září se uskutečnila již tradiční odborná exkurze po energetických dílech České republiky. Skupina našich studentů s doprovodem pedagogů vybavena dostatečným množstvím dezinfekce a dalších hygienických prostředků, zahájila letošní exkurzi návštěvou uhelné elektrárny Tušimice. Rozsáhlá prohlídka Elektrárny Tušimice nám umožnila nahlédnout do jednotlivých procesů výroby elektrické energie z hnědého uhlí. Kromě prohlídky uhelných kotlů, strojovny vybavené škodováckými turbogenerátory o výkonu 4 x 200 MW, probíhající údržby uhelného mlýnu a detailního popisu mokré vápencové vypírky, studenty nejvíce zaujala možnost nahlédnout do útrob chladící věže plné parovzdušné směsi a kouřových plynů. Cestou do Příbrami, kde byl první den exkurze zakončen, jsme navštívili obec Vrbici a její dvě větrné elektrárny. Rozvodna Chrást, u které jsem se také zastavili, nám však díky přísnému protivirovému opatření zůstala uzavřena. Druhý den exkurze jsme zahájili návštěvou jaderné elektrárny Temelín, která je nejvýkonnější českou elektrárnou. Exkurze na Temelínu studentům nad rámec expozice informačního centra nabídla možnost návštěvy areálu elektrárny i jedné z dvojice strojoven. Té vévodil 1100 MW turbogenerátor vyrobený plzeňskou škodovkou. Z Temelínu jsme pokračovali do společnosti C-energy v Plané nad Lužnicí. Dříve jen teplárna, dnes již společnost zaměřená na dodávku a distribuci elektřiny a tepla, studentům představila řadu nejmodernějších technologií používaných pro zajištění podpůrných služeb. Z celé prohlídky nás zaujaly především dvě dominanty, a to čtveřice plynových dvacetiválců Rolls-Royce o výkonu 9 MW. Také bateriové uložiště o výkonu 4 MW a kapacitě 2,5 MWh, které společnost využívá pro poskytování minutové zálohy i sekundární regulace, neunikly pozornosti studentů. Druhý den exkurze jsme zakončili v samém srdci Českého Krumlova. Třetí den exkurze jsme zahájili návštěvou dříve jedné z největších českých papíren: papírnou Větřní nedaleko Českého Krumlova. Tam jsme se seznámili nejen s technologií recyklace a výroby papíru, ale také s probíhající rekonstrukcí tamní energetické rozvodny v komplexu papírny. V Českém Krumlově jsme dále navštívili zdejší stejnojmenný malý pivovar, kde nám bylo představeno jak sladování, tak i samotná výroba zlatavého moku. Cestou do Tábora, kde byl zakončen třetí den exkurze, jsme navštívili Trhové Sviny a zdejší teplárnu na biomasu, která spalováním štěpky zajišťuje vytápění celého města a dále pak dodává do sítě elektřinu ze 400 kW generátoru poháněného turbínou zapojenou v ORC cyklu, tzn. že médiem v parním cyklu není voda nýbrž určitý druh uhlovodíku. Poslední den exkurze byl věnován návštěvě nejkrásnější vodní elektrárně na Vltavské kaskádě. Vodní elektrárna Slapy vybavená třemi Kaplanovými turbínami s výkonem 3 x 48 MW nás zaujala nejen svojí krásou, ale i důmyslným umístěním rozvoden 22 a 110 kV přímo do hráze elektrárny. Závěr exkurze patřil prohlídce polní fotovoltaické elektrárny ČEZ ve Štěchovicích. Jménem všech účastníků bychom chtěli poděkovat našemu sponzoru ČEPS, a.s., která již více jak 10 let sponzoruje tyto odborné exkurze po energetických dílech České republiky a umožňuje tak studentům Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vidět praktickou realizaci studiem nabytých teoretických vědomostí.

Vydáno: 30.9.2020

Skončil 14. roční bilaterální školy o energetických systémech

Tento týden skončil již 14. ročník interdisciplinární bilaterální zimní a letní školy o energetických systémech v ČR a Rakousku, který tradičně pořádá IEEP ve spolupráci s FEL ČVUT a Technickou univerzitou ve Vídni. Kurz je zaměřen na interdisciplinární souvislosti výroby a spotřeby energie jako statku, který významně ovlivňuje kvalitu života společnosti a představuje důležitý faktor fungování hospodářství. Výuka není zaměřena na technická témata, ale je určena pro všechny studenty vysokých škol se zájmem o společenské, politické, technické, environmentální a sociální souvislosti výroby a využití energie. Kurz probíhá jako bilaterální zimní a letní škola v Praze a Vídni. Účastní se ho vždy maximálně 10 českých a 10 rakouských studentů. Vedle absolvování přímé výuky a exkurzí studenti vypracují bilaterální práci na vybrané téma, kterou budou v rámci letní školy ve Vídni prezentovat. Kurz probíhá v angličtině, avšak bilaterální spolupráce studentů může probíhat v jakémkoliv jazyce. Zimní část kurzu proběhla v Praze od 3. do 7. února 2020, letní část se letos konala virtuálně od 14. do 19. června 2020.

Vydáno: 30.9.2020

Investiční nároky pro dosažení klimaticko-energetických cílů a potřebné nástroje

Dne 19.5.2020 proběhl webinář, na kterém zástupci ministerstev, finančních institucí a odborných organizací diskutovali příčiny rozdílu mezi současnými investičními toky a investiční potřebou pro plnění cílů klimaticko-energetických 2030, bariéry rozvoje obnovitelných zdrojů energie, legislativní a institucionální rámec a nástroje rozvoje OZE a vazby klimaticko-energetických cílů na současné plány ekonomické obnovy. Účastnice a účastníci se shodli, že chybí zejména strategické vedení směrem k nízkouhlíkové ekonomice. Informovanost veřejnosti o možnostech úspor energie a rozvoje obnovitelných zdrojů je na nízké úrovni a existuje významný prostor pro rozšíření portfolia finančních nástrojů, včetně případného zpoplatnění uhlíku. Hlavní závěry webináře jsou k dispozici zde.
Číst dále

Vydáno: 29.6.2020

Více než 300 miliard korun investic přinese rozvoj čisté energetiky, uvádí studie, na které se podílí Fakulta elektrotechnická

První část analýzy se zabývá skutečnými investicemi do obnovitelných zdrojů energie (OZE) v roce 2017. Výpočet zahrnuje jak „malé” obnovitelné zdroje určené pro výrobu energie v budovách, tak zdroje určené pro dodávku elektřiny a tepla do sítě, tzv. „velké” zdroje. Podle zjištění ČVUT bylo v roce 2017 do obnovitelných zdrojů v Česku investováno celkem přibližně 5,1 miliard korun. „Pro dosažení cíle, který si MPO vytyčilo, je potřeba, aby se průměrné roční investice v porovnání s rokem 2017 zhruba zšestinásobily,” uvedla Michaela Valentová, vedoucí výzkumného týmu z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze (FEL ČVUT). Druhá část analýzy totiž počítala potřebné investiční náklady na rozvoj OZE do roku 2030 tak, jak předpokládá poslední verze tzv. Vnitrostátního plánu, kterou v lednu předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO). Plán předpokládá zvýšení hrubé spotřeby čisté energie do roku 2030 na 22 % (ze současných zhruba 16 %). Celkové náklady na výstavbu obnovitelných zdrojů mezi lety 2021 a 2030 podle výpočtů studie představují 327,5 miliard korun (tedy zhruba 32,8 miliard ročně). Tato částka zahrnuje: ● 141,6 miliardu korun pro zdroje na výrobu tepla. Zhruba polovina (51 %) z toho připadá na rozvoj biomasových zdrojů, 24 % na sektor tepelných čerpadel. Zbytek jsou investice do solárních kolektorů a bioplynových a geotermálních zdrojů. ● 135,7 miliard pro zdroje na výrobu elektřiny. Největší část připadá na investice do fotovoltaiky (64 %) a větrných elektráren (21 %). Zbytek představují investice do bioplynových, biomasových, malých vodních a geotermálních elektráren. ● 50,3 miliard pro zdroje na výrobu biometanu. Součástí obou analýz je i vyčíslení investic do zvyšování energetické efektivity a úspor v budovách. „Podpora úspor energie a rozvoje OZE by měly jít ruku v ruce,” uvedl prof. Jaroslav Knápek z Fakulty elektrotechnické ČVUT, který se na výzkumu rovněž podílel. Podkladové studie, tedy Mapa klimaticko-energetických investic ČR a Investiční potřeba pro naplnění klimaticko-energetických cílů k roku 2030 v ČR, jsou ke stažení zde včetně shrnutí v anglickém jazyce. Obě zprávy byly připraveny v rámci projektu Climate Investment Capacity podpořeného Evropskou klimatickou iniciativou německého Spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti.

Vydáno: 24.6.2020

TechChallenge 2018

Soutěž TechChallenge 2018 je určena studentům magisterského a doktorantského studia českých a slovenských technických, chemických a dopravních fakult. Soutěž se koná 26. - 27.4.2018.
Číst dále

Vydáno: 20.3.2018

Stěhování katedry

Katedra ekonomiky se přesunula do 5. patra nově zrekonstruované budovy ČVUT (budova B) v ulici Jugoslávských partyzánů 3 (dříve budova menzy).

Vydáno: 24.6.2020

Nový volitelný předmět ENERGETICKÁ BEZPEČNOST

Předmět, vhodně doplňuje znalosti studentů o současné aspekty rozvoje energetických systémů v globálním kontextu s důrazem na otázky energetické bezpečnosti. Předmět se zabývá jak globálním kontextem energetiky, tak i pozicí české energetiky – současným stavem, aktuálními výzvami a hrozbami a výhledem rozvoje energetiky ČR. Přednášející Mgr. Václav Bartuška je špičkovým odborníkem v dané oblasti, který od roku 2006 působí jako velvyslanec ČR se zvláštním posláním pro energetickou bezpečnost.
Číst dále

Vydáno: 22.6.2017

Václav Bartuška: Energetická bezpečnost: proč právě teď?

V úterý 16.5. bude přednášet velvyslanec České republiky pro energetickou bezpečnost Mgr. Václav Bartuška o aktuální situaci nejen v oblasti energetické bezpečnosti.
Číst dále

Vydáno: 11.5.2017

Vyšla nová kniha Gustava Tomka a Věry Vávrové

Dne 24. dubna byla na veletrhu Reklama polygraf 2017 slavnostně pokřtěna kniha Průmysl 4.0 aneb nikdo sám nevyhraje. Autory publikace jsou prof. Gustav Tomek a doc. Věra Vávrová. Kniha si klade za cíl řešit výzvy a předpoklady, které jsou spojené s koncepcí Průmysl 4.0 v oblasti manažersko-ekonomické.
Číst dále

Vydáno: 2.5.2017

Úspěch našich absolventů na Energy Economics Contest

V rámci soutěže Energy Economics Contest se na 1. a 3. místě umístili absolvetni naší katedry, gratulujeme !
Číst dále

Vydáno: 17.12.2016

Přednáška na téma "Finanční analýza, banky a kapitálový trh" bude probíhat v úterý 29.11.od 9:15 v učebně 346. Přednáší Ing.V. Svoboda, MBA, Ph.D J&T banka

Vydáno: 16.11.2016

Ing.Pavel Šolc - STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ČR A NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN PRO CHYTRÉ SÍTĚ

Ve středu 30.11. proběhne v učebně 337 (Technická ul.) od 11.00 přednáška na téma Státní energetická koncepce a Smart Grid. Pozvání kolegy Krejcara přijal Ing. Pavel Šolc.
Číst dále

Vydáno: 8.11.2016

Prof. Tomek v rozhovoru pro marketingový magazín rádia Zet

Celý rozhovor si lze poslechnout na stránkách rádia Zet.
Číst dále

Vydáno: 8.8.2016

Přednáška "Centrální banky dnes (Z. Tůma)"

Exguvernérem České národní banky Z.Tůma bude přednášet nejen záporných úrokových sazbách.
Číst dále

Vydáno: 24.4.2016

Detaily přijímací zkoušky 2016/2017

Přijímací zkoušky do magisterského studia od akademického roku 2016/2017
Číst dále

Vydáno: 5.4.2016

Přednáška "Černobyl 30 let poté"

Přednáší Petr Rychetský o své spolupráci na zakonzervování reaktoru a pozůstatcích katastrofy.
Číst dále

Vydáno: 1.4.2016

Přednáška "Energetika mezi dvěma ohni"

Přednáší Jiří Feist, výkonný ředitel pro strategii EP Energy
Číst dále

Vydáno: 1.4.2016

Manažerské dovednosti

Kurz manažerských dovedností ve spolupráci s firmou Procter&Gamble LS 2015/2016
Číst dále

Vydáno: 1.4.2016

Zimní a letní škola o energetických systémech v ČR a Rakousku


Číst dále

Vydáno: 30.12.2015

Nová kniha Energy for Sustainable Development

Nová kniha Energy for Sustainable Development IV vydaná za podpory firmy ČEPS, a.s.
Číst dále

Vydáno: 30.12.2015

Ing. Mgr. Vladimír Slámečka obdržel cenu děkana za pedagogickou činnost


Číst dále

Vydáno: 3.11.2015

Doc. Vašíček obdržel medaili prof.Vladimíra Lista

Doc. Ing. Jiřímu Vašíčkovi, CSc. byla udělena Českým svazem zaměstnavatelů v energetice medaile prof. Vladimíra Lista
Číst dále

Vydáno: 30.9.2015

prof. Tomek získal titul Čestný marketér

Profesoru Ing. Gustavu Tomkovi, DrSc. byl Českou marketingovou společností udělen titul Čestný marketér.
Číst dále

Vydáno: 30.9.2015

McKinsey Horizon 2015 - čtyřdenní workshop na Mallorce


Číst dále

Vydáno: 30.6.2015

Rozvrh kombinovaného studia ZS 2015/2016

Pro obory magisterského studia:

Vydáno: 30.6.2015