Spolupráce katedry s firmami

Katedra dlouhodobě spolupracuje s odborníky z firem zabývajících se energetickými tématy a to na několika úrovních.

Poskytujeme konzultace v rámci expertní činnosti, spolupracujeme na vědeckých projektech grantových agentur a poskytujeme spolupráci firmám v rámci vedení závěrečných prací

Mezi naše dlouhodobé partnery patří firmy:

ČEPS, a.s. 

PRE 

ČEZ, a.s. 

..a další. 

 

Pozn. stránky jsou v rekonstrukci a tato stránka se připravuje.