Bakalářské studium

Profil absolventa

Absolventi mohou ihned po ukončení bakalářského programu nastoupit na juniorské pozice v elektrotechnických oborech. Absolvováním programu získají znalosti pro další osobní rozvoj. Kvalita poskytovaných znalostí v matematice, elektrotechnice a fyzice směřuje absolventy především k pokračování v magisterských studijních programech takřka libovolného zaměření. Pro další rozvoj v oblasti silnoproudé elektrotechniky, popř. v kombinaci s ekonomikou doporučujeme magisterské programy EEM.

V bakalářském studiu klademe důraz na získání znalostí z oblasti elektrotechniky, energetiky, matematiky a fyziky. Získané teoretické znalosti pak mohou studenti uplatnit při řešení případových studií v rámci jednotlivých předmětů, projektů a bakalářských prací.

Další informace o důvodech, proč studovat obor EEM lze nalézt zde.

 

Studijní obory

Katedra zajišťuje výuku zejména ve studijním bakalářském programu Elektrotechnika, energetika a management, který lze studovat v jednom z podprogramů:

Informace o přijímacím řízením lze nalézt na stránce Uchazeči o studium.

 

Navazující studium

Studenti těchto oborů mají dále možnost studovat ve čtyřech navazujících magisterských programech, z nichž se naše katedra soustředí na výuku v programu Management energetiky a elektrotechniky.

Další informace k aktuálně běžícím akreditacím EEM:

 

Dále katedra zajišťuje výuku vybraných předmětů ve studijních programech SIT a EK.