Odborná exkurze po energetických dílech České republiky

 

Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL ČVUT Praha pro své studenty prvního magisterského ročníku pořádá pravidelně v květnu, případně v září několikadenní (zpravidla týdenní) exkurzi po energetických dílech České republiky, případně Slovenska.

Program exkurze zpravidla zahrnuje jednoho zástupce od každého druhu elektráren (vodní, tepelná, jaderná, fotovoltaická, větrná, paroplynová), alespoň jedno zařízení pro dopravu či skladování zemního plynu, rozvodnu VVN, většího odběratele elektrické energie a závod s elektrotechnickou výrobou.

Exkurze má dvě varianty, které se střídají – tzv. Český a Moravský okruh.

Příklady exkurzí, které proběhly v uplynulých letech v rámci Českého okruhu:

Uhelné elektrárny

 • Mělník (EME1 je teplárnou pro Prahu, EME 2, EME 3 – 500 MW blok)
 • Elektrárna Počerady (EPO)
 • Elektrárny Prunéřov (EPRU 2, EPRU 1 je již odstavena)
 • Elektrárna Tušimice (ETU 2, ETU 1 je již zlikvidovaná na zelenou louku, probíhá výstavba bateriového úložiště)

Jaderná elektrárna Temelín (ETE)

Paroplynová elektrárna Sokolovské uhelné ve Vřesové a výroba uhelných briket

Vodní elektrárny

 • Lipno
 • Orlík
 • malé vodní elektrárny Hněvkovice na Vltavě u Temelína, Pátek na Ohři, Mladá Boleslav (elektrárna s původními stroji z 20-tých let 20. století), MVE Nymburk a další

Nejstarší fotovoltaické elektrárny v Bušanovicích

Teplárny

 • Mělník 1 – rekonstruovaná elektrárna z 60-tých let na teplárnu pro Prahu
 • Trhové Sviny – teplárna na biomasu
 • C-Energo - teplárna na uhlí s nejmenší vápencovou vypírkou na světě a kogenerační jednotky Rols-Royce 9 MWe, bateriová úložiště
 • Liberecká TERMIZO - teplárna na mazut a spalovna odpadu
 • Závodní teplárna Mladá Boleslav na uhlí s biomasou

Větrné elektrárny v Jindřichovicích nebo Habartice u Krupky či Pchery 1 a 2. 

Zásobník plynu Háje u Příbrami nebo kompresorová stanice Strážovice – Horažďovice.

Rozvodny

 • Hradec u Kadaně (400 a 220 kV)
 • Rozvodna Milín (220/110/22 kV)

Velcí odběratelé elektřiny

 • Papírny Větřní
 • Pivovar Prazdroj Plzeň.

Uhelné safari – výlet do hnědouhelného lomu ČSA

 

Příklady exkurzí z Moravského okruhu:

Jaderná elektrárna Dukovany

Uhelná elektrárna Chvaletice

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně nebo Dalešice

Paroplynová teplárna v Brně – Červený Mlýn („moulin rouge“), Jihlavské kotelny, Pehřimovská teplárna na biomasu a výroba dřevěných briket.