Projekty

Na tématech můžou studenti pracovat v rámci bakalářského nebo diplomového projektu (příprava na bakalářskou nebo diplomovou práci), formou spolupráce nebo stáže. V případě jakýchkoli dotazů na spolupráci se obracejte na kontakty uvedené níže. 

Témata katedry

Oblast působnosti katedry zahrnuje zejména témata:

  • rozvoj energetických systémů
  • ekonomickou efektivnost obnovitelných zdrojů energie a schémata podpory jejich užití
  • ekonomika přenosu a distribuce elektřiny 
  • ceny a náklady v energetice, ekonomická regulace v energetice
  • ekonomické aspekty implementace smart grids
  • výzkum uplatnění rozhodujících tržních kompetencí a odstranění možných rozporů v malých a středních podnicích
  • ekonomické modely pro financování ukládání radioaktivních odpadů a vyřazování jaderných zařízení
  • ekonomickou efektivnost úspor energie
  • systémy pro sledování očních pohybů a jejich využití v neurálních vědách a v manažerských aplikacích

Aktuálně vypsaná témata pro závěrečné práce lze nalézt ZDE. Další informace lze nalézt na stránkách o lidech katedry, případně v části webu o vědeckém výzkumu

 

Další témata

Falší projekty lze domlouvat v rámci spolupráce s firmami. Témata pro studenty zveřejňují některé firmy na svých webech (obvykle v sekci kariéra, studium), viz např. Skupina ČEZ nebo E.ON. Témata od firmy PREdistribuce, a.s. jsou zde. 

Více info o zápisu a volbě semestrálního projektu ZDE.

 

Jakékoli dotazy směřujte na:

michaela.lachmanova@fel.cvut.cz

vasicek@fel.cvut.cz

 

One-semester project pro zahraniční studenty.

This is a list of topics for one-semester project for visiting students. Those who are interested should contact the supervisor by email well in advance to discuss detailed specification. The student will be registered only after approval of the supervisor. Number of credits will be allocated individually according to each specific project. Some of the projects are also available for interns during Summer.