Pro naléhavé dotazy týkající se studia, závěrečných prací nebo přijímaček kontaktujte:

 

Vybrané dotazy

Proč existuje na vysoké škole a fakultě technického zaměření obor spojený s ekonomikou a managementem?

  • Důvodů je několik. Především to, že manažerská práce techniků i jednotlivých členů projekčních inženýrských týmů se v tržně orientované ekonomice neobejde bez ekonomických znalostí. Dále je to ta skutečnost, že již sama podstata manažerské činnosti předpokládá ekonomické znalosti, což je dáno základními nástroji managementu: cílovost, plánování, organizace, kontroling, vedení. Konečně je to dáno i tradicí. Předchůdkyně Vysoké školy ekonomické, tj. Vysoká škola obchodní, vznikla a byla po celou dobu trvání součástí ČVUT. Stejně tak jako fakulta ekonomicko-inženýrská, která představovala významný krok ve zvýšení vzdělávání techniků-manažerů v ekonomice a z níž konec konců vznikly ekonomické obory na fakultách stavebních, strojních, dopravních a samozřejmě na naší fakultě.

Má význam spojení techniky a ekonomiky v jednom studijním oboru, nebylo by lépe nejprve vystudovat technickou školu a pak ekonomickou?

  • Samozřejmě, i tak je možno řešit snahu po získání takto komplexního vzdělání. Jde však do určité míry o ztrátu času tím, že student musí absolvovat řadu obecných předmětů, které vždy tvoří základ každého studia, případně řadu specializací ekonomického studia, které mohou být již nad rámec jeho zájmů. Studijní obor, který zajišťuje propojení těchto dvou v zásadě odlišných disciplín, je zajímavý tím, že celková výuka je již zaměřena na tento problém. Ekonomicko-manažerské předměty jsou koncipovány tak, aby vedle zásadních problémů, které nemohou chybět v žádném ekonomickém vzdělání, přizpůsobili rozsah potřebám daného oboru. Nespornou výhodou je to, že ekonomické předměty se mohou vykládat a realizovat na základě technických znalostí.

Bude o takovéhoto hybridního inženýra zájem v praxi?

  • Rozhodně ano. Praxe a zkušenosti několika desítek let nás učí, že o takovouto kvalifikaci je velký zájem. Jak v manažerských a analytických pozicích technického charakteru, tak v ekonomických pozicích. Jsou dokonce obory, jako energetika, komunikace, bankovnictví a finanční trh obecně a další, kde odborníci uvádějí větší zájem o absolventy našeho oboru než o absolventa vysloveně ekonomických oborů, a to pro jejich znalosti z matematiky, základů technické problematiky a dalších, což jim dává systémovější myšlení a větší flexibilitu při řešení problémů.

Budou mě brát v praxi jako inženýra elektro nebo inženýra ekonoma?

  • Dalo by se jednoduše odpovědět, že to záleží na Vás, jak budete svoje vzdělání uplatňovat. Obecně Vás budou brát jako člověka, který se nenechá v daném technickém oboru něčím zastrašit a dokáže řešit jak otázky technické, tak i s nimi spojené otázky ekonomické.

Zajímalo by mne, kde nacházejí absolventi oboru Ekonomiky a řízení konkrétní uplatnění?

  • Škála uplatnění absolventů je velmi široká. Absolventi pracují často v pozicích středního i vyššího managementu, kde uplatňují své znalosti jak technické, tak ekonomické např. v organizacích jako je skupina ČEZ, PRE, EON, Energetický regulační úřad, ČEPS, OTE, O2, T-Mobile, Škoda Auto, Siemens, Panasonic, Komerční banka, Severni energetická, podniky Tesla, další orgány státní správy a mnoho dalších firem a institucí.