Zimní a letní škola o energetických systémech v ČR a Rakousku

Ve spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP), Institutem pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP) a rakouskou Technischen Universität Wien (TU Wien) naše katedra organizuje od roku 2000 bilaterální Zimní a letní školu o energetických systémech. Studenti z Rakouska a České republiky společně navštěvují přednášky a účastní se exkurzí. Za absolvování kurzu studenti obdrží 6 ECTS (kreditů). 

Základní informace

Kurz je zaměřen na interdisciplinární souvislosti výroby a spotřeby energie jako statku, který významně ovlivňuje kvalitu života společnosti a představuje důležitý faktor fungování hospodářství. Výuka není zaměřena na technická témata, ale je určena pro všechny studenty vysokých škol se zájmem o společenské, politické, technické a environmentální souvislosti výroby a využití energie. Součástí kurzu jsou i praktické exkurze. Výuka probíhá v angličtině a kapacita je omezená. Přihlášku a více informací najdete zde

Časový harmonogram

Kurz je organizován ve dvou fázích

  • Zimní část (tradičně leden/únor) - týdenní kurz v Praze, přednášky a exkurze 

  • Letní část (květen/červen) - týdenní kurz ve Vídni

Přihlášky na rok 2021/2022 - bude aktualizováno. 

Komu je kurz určen

Studentům VŠ se zájmem o energetiku a ekonomicko-společenská témata. Zvláště doporučujeme kurz studentům bakalářské i magisterské etapy oboru EEM.