Double degree studium

 

RWTH Aachen

 

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne v systému TPTI a Heritech

Program double-degree je určen i pro studující magisterských a doktorských programů v oblasti Historie vědy a (elektro)techniky, kde je možno využívat pohostinství několik francouzských škol, a to zejména Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Ecole polytechnique – Université Paris Saclay, Université Bordeaux Montaigne a Université de Lorraine v Nancy. Tuto spolupráci na katedře zajišťuje od roku 2011 Historická laboratoř (elektro)techniky pro doktorský studijní program Historie věd a techniky (DSP HVT/HST) akreditovaný až do roku 2030.

Bližší informace o double degree a o doktorském studiu v českém a anglickém (francouzském) jazyce je na stránce oboru Historie věd a (elektro)techniky.

Výměna studentů probíhá i v rámci projektů Mobility (Erasmus+) s Université de Lorraine Nancy a s Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.

Počty účastníků programu pro Paříž

Rok Počet studentů Země
2023 2 Mexiko, Argentina
2022 5 Argentina, Mexiko, Bolívie (2x), Kolumbie
2021 5 Brazílie, Kamerun, Kuba (2x), Španělsko
2020 3 Brazílie, Írán, Mexiko
2019 5 Alžírsko, Brazílie, Írán (2x), Mexiko
2018 4 Brazílie, Kamerun, Mexiko, Senegal
2017 5 Kamerun, Kuba, Írán, Pakistán, Vietnam
2016 1 Kazachstán
2015 2 Brazílie, Tunisko
 

Tomská polytechnická univerzita

Tento Double-degree program probíhal do roku 2022 ve dvou studijních programech:

a byl určen studentům magisterského studia, kteří první dva semestry magisterského studia strávili na své mateřské univerzitě (studenti FEL na FEL, ruští studenti na TPU), další dva semestry studovali na partnerské univerzitě a po návratu během jednoho až dvou semestrů dokončili studia na své mateřské univerzitě. Během studia řešili jednu diplomovou práci na ČVUT, druhou na TPU. Studium na partnerské univerzitě probíhalo v anglickém jazyce, diplomová práce zpracovaná na partnerské univerzitě a její obhajoba byly rovněž v angličtině.

V programu Electric Power Generation and Transportation studenti získali tituly Master of Science in Electrical Power Engineering (Optimization of developing systems of electrical supply) (na TPU) a Inženýr elektrotechniky (Ekonomika a řízení energetiky) (na ČVUT)

V programu Production Systems Management studenti získali tituly Master of Science (Quality Management) (na TPU) a
Inženýr elektrotechniky (Ekonomika a řízení elektrotechniky) (na ČVUT)

Počty účastníků programu

Rok Studenti TPU Studenti ČVUT
2011-12 1 -
2012-13 7 3
2013-14 5 4
2014-15 2 7
2015-16 6 3
2016-17 6 -
2017-18 3 2
2018-19 8 -
2019-20 10 1

 

Zkušenosti našich studentů se studiem v rámci Double degree programů si můžete přečíst na webu FEL.