Informace ke státním závěrečným zkouškám

Státní závěrečné zkoušky pro bakalářské i magisterské studium, se konají na katedře ekonomiky, manažerství a humanitních věd, a to vždy na závěr zimního a letního semestru akademického roku. Termíny pro přihlášení a termíny obhajob jsou uvedeny v Harmonogramu akademického roku.

Ve Směrnici děkana pro závěrečné práce a státní závěrečné zkoušky v bakalářských a magisterských studijních programech na ČVUT FEL jsou uvedeny podmínky pro přihlašování ke SSZ (požadovaný počet kreditů, podmínky pro úspěšné odevzdání závěrečné práce apod.).

Okruhy pro bakalářské SSZ lze nalézt na webu fakulty pro specializaci Elektrotechnika a management v programu EEM - akreditace 2018.

Okruhy pro magisterské SSZ lze nalézt na webu fakulty pro specializaci Management energetiky a elektrotechniky v programu EEM - akreditace 2018.

Doporučení "jak psát závěrečné práce" naleznete na stránkách Ústřední knihovny ČVUT

V rámci ČVUT platí nové metodické pokyny a doporučení "O dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací" a "Rámcová pravidla používání umělé inteligence na ČVUT pro studijní a pedagogické účely"

Další důležité informace k bakalářské a magisterské státní závěrečné zkoušce jsou na webu fakulty.

 

Obvyklý průběh obhajob na K13116 je popsán ZDE

 

 

Důležité upozornění (wiz web fakulty - sekce vyhlášky a předpisy) vyhláška děkana FEL č. 6/2021

Ke státní závěrečné zkoušce (dále SZZ) konané v červnu 2024 je nutné se přihlásit do 30. 4  2024.

Termín pro odevzdání bakalářské/diplomové práce je 24.5.2024

Odevzdání práce je akceptováno po nahrání do KOSu. Studenti odevzdávají do KOSu soubor ve formátu pdf s textem a výpočty závěrečné práce a kromě toho jako přílohy i soubory s výpočty ve formátu excel apod.

Zápočet za předmět závěrečná práce (DIP a BAP) uděluje vedoucí práce (u externích vedoucích studijní referentka katedry).

Dva vytištěné výtisky studenti odevzdají na sekretariátě katedry (jeden výtisk obdrží po obhajobě zpět).

 

Státní závěrečné zkoušky na K13116

Harmonogram obhajob bakalářských prací ve dnech 17.6 až 19.6.2024 je ZDE 

Harmonogram obhajob diplomových prací ve dnech 11.6 a 13.6.2024 je ZDE 

Upozornění: Termín obhajob v září je určen pouze pro reprobaci předmětů státní závěrečné zkoušky a pro studenty, kteří studují v zahraničí. 

 

harmonogram bakalářských objahob v červnu 2023 je zde

harmonogram magisterských objahob v červnu 2023 je zde

 

Jakékoliv další otázky směrujte na sekretariát katedry nebo na adresu vasicek@fel.cvut.cz