Co děláme

Výzkum na naší katedře se zabývá následujícími tématy:

 • Metody ekonomické regulace energetických odvětví

 • Evaluace politických a ekonomických nástrojů úspor energie a OZE

 • Podpory užití obnovitelných zdrojů energie

 • Potenciál biomasy a ekonomické modelování produkce biomasy

 • Trhy s různými formami energie

 • Nabídkové zóny

 • Financování ukládání jaderných odpadů a likvidace jaderných zařízení

 • Ekonomická reliabilita objektů zasažených bleskovým výbojem

 • Řízení podniku a konkurenceschopnost, integrované řízení výroby

 • Pohyby očí pro diagnostiku v neurálních vědách

 • Environmentální elektrotechnika

 • Historie vývojových etap jednotlivých elektrotechnických oborů

 

Výzkum je realizován v rámci pracovních skupin a projekty jsou podpořeny grantovými agenturami 

 • Grantová agentura ČR (více)
 • Technologická agentura ČR (více)