Ing. Jan Mikeš, Ph.D.

Kontaktní e-mail: mikes.jan (zavináč) fel.cvut.cz 
Telefon (pevná linka): +420 22435 5148
Místnost: Praha 6, Jugoslávských partyzánů 1580/3, B-562a
Funkce: odborný asistent, referent katedry pro vědecko-výzkumnou činnost, vedoucí Laboratoře enivronmentální elektrotechniky a ekonomiky
ResearcherID: G-4445-2017
ORCID: 0000-0003-2219-4320

Webová stránka laboratoře: https://leee.fel.cvut.cz

VZDĚLÁNÍ

 • Ing.: ČVUT FEL v Praze, obor Elektroenergetika (2006)
 • Ph.D.: ČVUT FEL v Praze, obor Elektroenergetika (2014)

ODBORNÁ A PROFESNÍ ČINNOST

 • od 2007 působí na ČVUT FEL v Praze

ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ

 • Fenomenologie a fyzika bleskových výbojů
 • Měření a modelování elektrických (bleskových) výbojů
 • Detekce a lokalizace bleskových výbojů v atmosféře terestrickými metodami
 • Konstrukce prediktivních bouřkových čidel pro specifické objekty a aeronautiku
 • Optické, chemické a tepelné jevy související s účinky bleskových výbojů, problematika dokazovacího soudnictví ve škodách způsobených atmosférickou elektřinou
 • Problematika ochran před atmosférickou elektřinou
 • Normotvorná podpora a činnost, certifikační a referenční měření studované problematiky
 • Environmentální elektrotechnika – oblast reakčních činidel (vodík, ozon, atd.) na likvidaci průmyslové ekologické zátěže, aplikace elektrických výbojů v elektrotechnice a ekologii

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH KOMISÍCH A ORGÁNECH

 • Subkomise ochrana před bleskem při TNK 22 (předseda), člen TNK 97 (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví)
 • Člen redakční rady časopisu ALL FOR POWER

ODBORNÁ A VÝZKUMNÁ ČINNOST

 • Ekonomicko-technická problematika účinků bleskových výbojů. Sanační metody ekologických škod. Environmentální elektrotechnika.

ŘEŠENÉ VÝZKUMNÉ PROJEKTY - VÝBĚR

 • RPAPS 2021 – Rozvoj Laboratoře environmentální elektrotechniky a ekonomiky na K 13116 FEL ČVUT v Praze a inovace laboratorního zázemí pro výuku environmentálních předmětů
 • SGS21/061/OHK5/1T/13 – Volatilní vlastnosti elektrodových motivů generátorů ozonu (2021) – hlavní řešitel
 • SGS20/066/OHK5/1T/13 – Nízkonákladová eliminace železa z vody integrovaným systémem kombinujícím generátor ozonu s membránovým kontaktorem (2020) – hlavní řešitel
 • SGS19/067/OHK5/1T/13 – Pokročilé metody dekompozice materiálů pomocí elektro-hydromechanického efektu (2019) – hlavní řešitel
 • SGS18/076/OHK5/1T/13 – Komplementární materiály pro optimalizaci generace ozonu (2018) – hlavní řešitel
 • TH03030432 – Pokročilá oxidační technologie pro vodárenské, dezinfekční a environmentální aplikace (2018–2020) – hlavní řešitel
 • OPVVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000481 – CRREAT Centrum výzkumu kosmického záření a radiačních jevů v atmosféře (2016–2022) – člen týmu za FEL ČVUT v Praze
 • SGS16/155/OHK5/2T/13 – Ekonomicko-technická optimalizace výtěžnosti ozonu pro environmentální aplikace (2016–2017) – hlavní řešitel
 • SGS15/151/OHK5/2T/13 – Ekonomická reliabilita objektů zasažených bleskovým výbojem (2015–2016) – hlavní řešitel
 • TH01030475 – Komplexní vodíková technologie pro nápravu ekologických škod (2015–2018) – hlavní řešitel
 • TA03010098 – Optimalizace účinnosti generace a transportu ozonu (2013–2016) – člen týmu

VYBRANÉ PUBLIKACE

Články v časopisech s IF​

 • PEKÁREK, S. et al. Air Supply Mode Effects on Ozone Production of Surface Dielectric Barrier Discharge in a Cylindrical Configuration. Plasma Chemistry and Plasma Processing. 2021, ISSN 1572-8986. Available from: https://link.springer.com/article/10.1007/s11090-021-10154-x.
 • MIKEŠ, J. et al. 3D printing materials for generators of active particles based on electrical discharges. Plasma Processes and Polymers. 2020, 17(1), 1-14. ISSN 1612-8850. DOI 10.1002/ppap.201900150.
 • KYSELOVÁ, D., MIKEŠ, J. et al. Measurements of radiation induced by a spark discharge under laboratory conditions. Radiation Measurements. 2020. DOI 10.1016/j.radmeas.2020.106420.
 • PURIČER, P., KOVÁŘ, P. a J. MIKEŠ, New Accuracy Testing of the Lightning VHF Interferometer by an Artificial Intercloud Pulse Generator, in IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, DOI: 10.1109/TEMC.2019.2947706.
 • PEKÁREK, S. a J. MIKEŠ. Driving voltage frequency and active electrode setup effects on ozone and UV generation of dielectric barrier discharge in air. The European Physical Journal D. 2020, 74(3), 1-9. ISSN 1434-6060. DOI 10.1140/epjd/e2020-100332-3.
 • PEKÁREK, S. et al. Effect of a diamond layer on the active electrode on the ozone generation of the dielectric barrier discharge in air. Journal of Physics D: Applied Physics. 2020, 53(27), 0-10. ISSN 0022-3727. DOI 10.1088/1361-6463/ab831f.
 • MIKEŠ, J., PEKÁREK, S., and SOUKUP, I. Experimental and modelling study of the effect of airflow orientation with respect to strip electrode on ozone production of surface dielectric barrier discharge. Journal of Applied Physics. 2016, 120(17), ISSN 0021-8979. Available from: http://dx.doi.org/10.1063/1.4966603.
 • PEKÁREK, S., MIKEŠ, J., BESHAJOVÁ PELIKÁNOVÁ, I., KRČMA, F., DZIK, P.  Effect of TiO2 on Various Regions of Active Electrode on Surface Dielectric Barrier Discharge in Air. PLASMA CHEMISTRY AND PLASMA PROCESSING. 2016, 36(5), pp. 1187-1200. ISSN 0272-4324. Available from: http://link.springer.com/article/10.1007/s11090-016-9723-4.
 • PEKÁREK, S., MIKEŠ, J., and KRÝSA, J. Comparative study of TiO2 and ZnO photocatalysts for the enhancement of ozone generation by surface dielectric barrier discharge in air. Applied Catalysis A: General. 2015, 502pp. 122-128. ISSN 0926-860X. Available from: http://80.www.sciencedirect.com.dialog.cvut.cz/science/article/pii/S0926860X15300193.
 • PEKÁREK, S. and MIKEŠ, J. Temperature-and airflow-related effects of ozone production by surface dielectric barrier discharge in air. The European Physical Journal D. 2014, 68(10), pp. 1-8. ISSN 1434-6060. Available from: http://epjd.epj.org/articles/epjd/abs/2014/10/d140393/d140393.html.
 • MIKEŠ, J. and KOKEŠ, D. Arrangements of transformer winding with a view to impulse stress. Journal of Electrostatics. 2013, 71(3), pp. 533-539. ISSN 0304-3886. Available from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304388612001696.
 • MIKEŠ, J. and EFMERTOVÁ, M. Development of lightning rod for lightning protection standard in Europe, especially in Czech lands. Journal of Electrostatics. 2013, 71(3), pp. 597-601. ISSN 0304-3886. Available from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304388612001702.
Kompletní přehled publikací - V3S

PATENTY A UŽITNÉ VZORY

PEDAGOGIKA

 • Power and heat production
 • Ekonomika systémových ochran před bleskem
 • Environmentální inženýrství
 • Historie techniky
 • Školitel bakalářských, diplomových a doktorských prací s tématy fyzika bleskového výboje, ochrana před bleskem, ekonomika systémových ochran, environmentální ekonomika a elektrotechnika

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

 • VDE
 • EDF