Granty a projekty

Níže jsou uvedeny vybrané aktuální projekty.

prof. Ing. Jaroslav Knápek, CSc.

doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc.

Ing. Martin Dobiáš, Ph.D.

Prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc.

Michaela Valentová, MSc., Ph.D.

 

Dříve realizované projekty

  • Nástroje pro analýzu tržního uplatnění a konkurenceschopnosti biomasy pro lokální potřeby energie v obcích. Poskytovatel TAČR, č. TD03000039 Období 2016-2017

  • Komplexní vodíková technologie pro nápravu ekologických škod. Poskytovatel TAČR, č. TH01030475. Období: 2015–2018

  • Transakční náklady programů na podporu energetické efektivnosti: efekt učení. Poskytovatel GAČR, č. GA18-02756S, období 2018–2019