Doktorské studium

Cílem doktorského studia je připravit absolventy na vědeckou práci, kterou mohou vykonávat na naší katedře, ale i na jiných vědeckých pracovištích. Získáním vyšší kvalifikace Ph.D. absolventi výrazně zvýší své kariérní příležitosti i mimo vědeckou oblast.

Doktorské studium zahrnuje samostatnou práci pod vedením školitele na téma v souladu s oblastmi výzkumu naší katedry (zde). 

 

Katedra zajišťuje vědeckou výchovu ve studijním oboru Řízení a ekonomika podniku studijního programu Elektrotechnika a informatika. Více informací o doktorské studiu lze získat zde.