Laboratoře katedry

Na katedře ekonomiky, manažerství a humanitních věd, FEL ČVUT jsou provozovány mimo další pracoviště tyto laboratoře:

Laboratoř očních pohybů

Historická laboratoř elektrotechniky

Laboratoř environmentální elektrotechniky a ekonomiky