Laboratoř očních pohybů

Historie

Laboratoř očních pohybů byla i bez významné investiční podpory postupně vybudována v rámci vědecko-výzkumné činnosti na Katedře ekonomiky, manažerství a humanitních věd na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. Původní motivací bylo vytvořit vlastní eye-trackingové řešení a ověřit proklamovanou použitelnost této technologie v oblasti marketingu. Při naplňování původních vizí se ukázalo, že snímání a vyhodnocování očních pohybů představuje nejen komplexní technickou úlohu, ale vzhledem k různým aplikačním oblastem se především jedná o interdisciplinární výzkum. 

Technologie

V laboratoři je aktuálně využíván systém I4Tracking® založený na videokulografické metodě, který vznikl ve spolupráci s průmyslovým partnerem. Dostupná oční kamera se skládá z hardwarové a softwarové části. HW je tvořen miniaturním kamerovým systémem s vhodně navrženou geometrií a slouží především k záznamu obrazových dat. SW aplikace představuje jádro celého technického řešení a umožňuje kompletní management prováděných experimentů (tj. návrh, realizaci, vyhodnocení). Robustní metody analýzy obrazu v kombinaci s matematickými transformacemi umožňují vypočítat koordináty oblasti zájmu člověka v průběhu experimentu na monitoru PC i ve volném prostoru. Při realizaci experimentů je také možné zaznamenávat velikost pupily, mimiku testovaných osob, apod.

Řešené projekty

Projekt č. TA01011138 - Sledování očních pohybů pro diagnostiku v neurovědách (2011 – 2014). Cílem tohoto projektu bylo ověřit využitelnost technologie ke sledování očních pohybů v oblasti vybraných neurologických onemocnění. V rámci řešení projektu vzniklo zcela nové technické řešení (HW i SW), sada okulometrických testů, metodiky vyšetření, které byly testovány na různých skupinách probandů. Při řešení projektu byla ověřena možnost praktického využití navržených metod k diagnostice dyslexie u dětí. Projekt je úspěšně ukončen a nyní je ve fázi implementace výsledků. Ukázku jednoho z prováděných testů (9,5 MB) lze stáhnout zde.

Projekt č. TH01010233 - Využití technologie sledování očních pohybů pro testování kompetencí (2015 – 2017). Tento projekt volně navazuje na výsledky předchozího výzkumu a jeho cílem je ověřit nové metody pro testování vybraných pracovních kompetencí v personalistice. Opět se jedná o interdisciplinární výzkum, kde jsou spojovány technické, medicínské, manažerské i humanitní obory. Výsledky projektu by měly najít širší uplatnění, a to nejen při výběru pracovníků, ale také při jejich pravidelném hodnocení a plánování dalšího rozvoje zejména u klíčových osob. Ukázku jednoho z prováděných testů (1,2 MB) lze stáhnout zde.

Další oblasti zájmu

Zrak patří ke zcela dominantním smyslům lidského vnímání. Až 80% informací je přijímáno prostřednictvím očí. Úlohy sledování očních pohybů však nepředstavují ryze technickou disciplínu. Pokud je předmětem zkoumání chování lidských bytostí, je vždy velmi komplikované stanovení referenční hodnoty. Zpravidla zde na rozdíl od technických měření neexistuje vhodný etalon. Širšímu využití technologií sledování očních pohybů v praxi tak nyní více než technický stav dostupných řešení brání schopnost správné interpretace měřených dat.

Výzkumní pracovníci laboratoře očních pohybů při řešení výzkumných úloh spolupracují s odborníky z řad managementu, marketingu, personalistiky, psychologie, speciální pedagogiky, neurologie, psychiatrie a dalších.

Mezi hlavní výzkumné úlohy patří zejména následující oblasti:

  • Ekonomika (zkoumání rozhodovacích situací, talent management)
  • Marketing (hodnocení komunikačních materiálů, usability testy)
  • Lékařské aplikace (diagnostika neurologických a psychiatrických poruch)
  • Personalistika a psychologie (testování kompetencí, kognitivní testy)
  • Bezpečnostní aplikace (hodnocení emočních a kognitivních reakcí)

Kontaktní osoba: Ing. Martin Dobiáš, Ph.D.