Studium

Katedra propojuje studium ekonomických předmětů se studiem technických a technologicky založených předmětů. Kombinace ekonomického a technického vzdělání poskytuje absolventům konkurenční výhodu při hledání zaměstnání v elektrotechnice a energetice. Katedra vyučuje ekonomicko-manažerské a humanitní předměty pro všechny bakalářské a magisterské programy fakulty.

Katedra se zejména podílí na výuce předmětů ve studijním bakalářském a magisterském programu Elektrotechnika, energetika a management, (zde videa absolventů) , a to v následujících oborech:

Bakalářský:

  • Elektrotechnika a management
  • Aplikovaná elektrotechnika

Magisterský:

  • Management energetiky a elektrotechniky

Těžištěm výuky je zejména zajištění předmětů bakalářského oboru Elektrotechnika a management. Zde je kladen důraz nejen na zvládnutí znalostí z oblasti matematiky, fyziky, elektrotechnologie, pohonů a vysokonapěťové techniky, tak i z oblasti mikro a makroekonomie, základů podnikání, účetnictví a finančního managementu. Také je kladen důraz na praktické využití těchto znalostí při řešení případových studií, zejména v oblasti energetiky a elektrotechniky.

Unikátní obor magisterského studia Management energetiky a elektrotechniky navazuje na technické znalosti získané v bakalářském studiu, prohlubuje je a rozšiřuje je zejména o znalosti týkající se managementu, manažerského rozhodování, marketingu, účetnictví, financování v souvislosti s praktickou aplikací v oboru elektrotechniky a energetiky.

Dále se katedra podílí na výuce ekonomických předmětů v rámci programů Elektronika a komunikace a Softwarové inženýrství a technologie.

Katedra je zapojena do dlouhodobé spolupráce s vícero zahraničními univerzitami, příkladem je spolupráce s TU Vídeň v oblasti ekonomiky energetiky a s Université Paris 1 Panthéon Sorbonne v oboru Historie (elektro)techniky. V oblasti Double Degree studia v současnosti spolupracujeme s RWTH Aachen a do roku 2022 jsme Double degree program měli také s Tomskou polytechnickou univerzitou (TPU). Od roku 2010 máme plodnou spolupráci v Double degree s Université Paris 1 Panthéon Sorbonne v systému TPTI a Heritech. Katedra dále dlouhodobě spolupracuje s řadou průmyslových podniků především z oblasti energetiky a elektrotechnického průmyslu.